seven

Spelregler

Att tänka på

Spelregler att tänka på tävlingar 2023

Tävlingar spelas enligt gällande regler för Bowls-spel. Vid klubbens interna tävlingar kan vissa avvikelser förekomma.

  • Var beredd när det är din tur att spela
  • En fot innanför startmattan, andra foten inom kastområdet (linjerna)
  • Stå kvar på mattan till dess ditt klot har stannat
  • Stå alltid bakom fendrarna när du inte spelar
  • Markera Toucher innan nästa klot spelas
  • Om Jacken knuffas av banan, omgången spelas om, efter 2 gånger, 3 poäng till motståndare
  • Vid mätning får endast den som mäter befinna sig i boet
  • Inrullning får endast ske innan första start i tävling (tävlingsdag)
  • Uppträd alltid sportsligt och respektfullt mot andra deltagare och funktionärer
  • Tävlingsledningen har slutliga ansvaret för tävlingens genomförande, inkl tillfälliga regler mm